Türkiye Cumhuriyeti

Buenos Aires Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

1965, Adana doğumludur. Adana Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Reading Üniversitesi (İngiltere) Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır.

Aralık 1989'da Dışişleri Bakanlığı'nda Aday Meslek Memuru olarak çalışmaya başlamıştır. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs Yunanistan Dairesinde görev yaptıktan sonra 1992-95 yıllarında T.C. Stokholm Büyükelçiliği'nde Üçüncü Kâtip – İkinci Kâtip ve 1995-97 yıllarında T.C. Kiev Büyükelçiliği'nde İkinci Kâtip olarak çalışmıştır.

1997-99 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Slav Dairesinde İkinci Kâtip ve Başkâtip olarak görev yapmış; 1999-2003 yılları arasında ise T.C. Berlin Büyükelçiliği'nde Başkatip ve Müsteşar olarak kariyerine devam etmiştir.

2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2005-2009 yıllarında T.C. Viyana Büyükelçiliği'nde Birinci Müsteşar olarak çalışmıştır.

2009-2012 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa Birliği Katılım Süreci Dairesi'nde Daire Başkanlığı yapmış; ardından  2012-2016 yılları arasında T.C. Bakü Büyükelçiliği'nde Elçi Müsteşar olarak görev yapmıştır. 

15 Aralık 2016 tarihinde T.C. Buenos Aires Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır.