Türkiye Cumhuriyeti

Buenos Aires Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Arjantin İkili İlişkiler Bilgi Notu, 19.02.2016

Türkiye-Arjantin İkili İlişkileri

Türkiye-Arjantin ilişkilerinin başlangıcı iki ülke arasında bir konsolosluk protokolünün imzalandığı 1910 yılına kadar uzanmaktadır. Cumhuriyetimizin kurulmasının ardından iki ülke arasında 1926 yılında Roma’da imzalanan bir Dostluk Anlaşması ile ilişkiler geliştirilmiş, bilahare 1936 yılında iki ülke Büyükelçileri güven mektuplarını sunmuşlardır.

1992 yılında zamanın Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem ülkemizi ve 1995 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Arjantin’i ziyaret etmiştir.  Arjantin eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner 20-21 Ocak 2011 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Ülkemizden Arjantin’e gerçekleştirilen son üst düzey ziyaret dönemin Dışişleri Bakanı merhum İsmail Cem’in 1998 Kasım ayındaki temasları olmuştur. 2005 Mart ayında dönemin Arjantin Dışişleri Bakanı Rafael Bielsa ülkemizde temaslarda bulunmuştur. Son olarak, Arjantin eski Dışişleri Bakanı Hector Timerman 2015 yılı Ocak ayında Ankara’da düzenlenen VII. Büyükelçiler Konferansına katılarak bir konuşma yapmıştır.

Arjantin ile Türkiye arasında, başta ticaret, turizm, kültür ve bilimsel işbirliği olmak üzere çok sayıda ikili anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Arjantin ile 1992 yılında ticaret işbirliği ile yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki konularında imzalanmış iki anlaşma mevcuttur. Buna ilaveten iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kurulmuş olup son toplantısı 2009 yılında Buenos Aires'te yapılmıştır. İki ülke arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ve Turizm alanında işbirliği anlaşması da mevcuttur. Halen imzalanmayı bekleyen veya müzakeresi süren anlaşma taslakları mevcuttur.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması tesis edilmiş olup, son toplantısı 2014 Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. İki ülke parlamentoları arasındaki işbirliği de ilişkilerin önemli bir yanını oluşturmaktadır. İki ülke parlamentolarında karşılıklı dostluk grupları mevcuttur.

Arjantin ile ülkemiz arasında uluslararası örgütlerde ortak tutum ve adaylıkların karşılıklı desteklenmesi gibi çok taraflı diplomaside işbirliğinde bulunulmaktadır. Arjantin’in Kıbrıs Barış Gücü’ndeki mevcudiyeti de ikili ilişkiler açısından ayrı bir boyut teşkil etmektedir. 
      
Ülkemiz, Arjantin’in üye olduğu MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasını teminen İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalamıştır. MERCOSUR ile ayrıca 2010 Aralık ayında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Anlaşması da imzalanmıştır.  

Türkiye ile Arjantin  arasında vize muafiyet anlaşması imzalanmıştır. Her iki ülke vatandaşları turizm amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaftır. Arjantin’deki az sayıdaki vatandaşımız topluma entegre olmuş durumdadır.

2015 yılının ilk 11 aylık döneminde Arjantin’le ticaretimiz yaklaşık 316 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ihracatımız 108 milyon, ithalatımız 208 milyon). Arjantin’de faaliyet gösteren Türk şirketleri, Yılmaz PVC ve Alüminyum İşleme Makineleri Şirketi, İstanbul Tekstil ve Türk Hava Yolları’dır.